Huang, Shunsen, Xiaoxiong Lai, Li Ke, Xubao Qin, Jia Julia Yan, Yumei Xie, Xinran Dai, and Yun Wang. 2022. “Smartphone Stress: Concept, Structure, and Development of Measurement Among Adolescents”. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 16 (5):Article 1. https://doi.org/10.5817/CP2022-5-1.